Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1962

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/234/2009 Rady Miasta I Gminy Dobra z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Miasta I Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 74 pozycja: 1962
Hasła:drogi

U c h w a ł a nr XXXVI/234/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2009r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Na podstawie przepisów art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z póź. zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łobeskiego Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę poło?oną w mieście Dobra stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencji geodezyjnej 64/31, biegnącą od ul. 3 Maja w kierunku zachodnim do granicy działki gruntu oznaczonej numerem 65.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.258.2036

  uchwała nr XXVIII/100/2009 Rady Gminy Łubnice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/48/2011 Rady Gminy Dorohusk z dnia 27 maja 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1961

  uchwała nr XXV/264/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Widuchowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1960

  uchwała nr XXXIV/208/2009 Rady Gminy Marianowo z dnia 24 września 2009r. w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1959

  uchwała nr XXVII/310/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1958

  uchwała nr XXVII/309/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1957

  uchwała nr XXVI/298/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołbaskowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.