Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/336/09 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-04-29
Organ wydający:Rada Gminy Podgórzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 75 pozycja: 1654
Hasła:alimenty,ośrodki pomocy społecznej

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN NR XXXVI/336/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: §1 Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie ? Panią Małgorzatę Twardziszewską do załatwiania w imieniu Wójta Gminy Podgórzyn indywidualnych spraw w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom upoważnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.) wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. §2 Uchwała wygasa z chwilą cofnięcia upoważnienia lub rozwiązania stosunku pracy. §3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LEONARD JASKÓŁOWSKI
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/198/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie do prowadzenia indywidualnych spraw wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Gminy Oława z dnia 31 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1749

  uchwała nr LII/266/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/241/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXVI/334/09 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XXIX/117/2009 Rady Gminy Niechlów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Niechlów

 • uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

 • uchwała nr XXXIII/173/2009 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • uchwała nr XLII/207/2009 Rady Miasta Żarów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Żarów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.