Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1764

Tytuł:

uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-10-09
Organ wydający:Rada Gminy Świlcza
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 75 pozycja: 1764
Hasła:Pomoc społeczna,Szkoły - dożywanie uczniów
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.167.3450

  uchwała nr L/ 851 /2010 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznawaną w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.299

  uchwała nr 168/XIX/2008 Rady Gminy Roźwienica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc przyznawaną w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.69

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.16.2011.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 lutego 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/28/11 Rady Gminy Radziłów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

  Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1763

  uchwała nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Kuryłówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1762

  uchwała nr XXVII/193/09 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1761

  uchwała nr XXVI/155/09 Rady Gminy Dynów z dnia 15 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz upoważnienia Wójta Gminy do zawierania porozumień międzygminnych w sprawie zwrotu kosztów dotacji dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dynów a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1760

  uchwała nr XXXV/338/09 Rady Gminy Czarna z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1759

  uchwała nr LVIII/966/09 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 155/10/2007 w rejonie ulic Dymnickiego i Słowackiego w Rzeszowie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.