Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.76.2081

Tytuł:

uchwała nr XXIX / 128 / 2009 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnień od tych opłat

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-05-24
Organ wydający:Rada Gminy Sokołów Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 76 pozycja: 2081
Hasła:pomoc społeczna

UCHWAŁA Nr XXIX/128/2009 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnień od tych opłat. Na postawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XXVII/115/05 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 marca 2005r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnień od tych opłat (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 102, poz. 2813 z dnia 8 maja 2005r.) dokonuje się następującej zmiany: 1. § 9 otrzymuje brzmienie: ?Pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 13zł.? § 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy Sokołów Podlaski i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009r. Przewodniczący Rady Gminy: Andrzej Artych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.2080

  uchwała nr XXX-165/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.2079

  uchwała nr 302/XXXII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.2078

  uchwała nr 300/XXXII-09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.2077

  uchwała nr 299/XXXII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.2076

  uchwała nr Nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Leszno na rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.