Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXXII/392/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2009-05-04
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 78 pozycja: 1690
Hasła:

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE NR XXXII/392/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kobierzyce postanawia: §1 1. Nadać nazwę ulicy ? Bzowa ? we wsi Domasław oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 166/1. 2. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. §3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY CZESŁAW CZERWIEC

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/392/09 z dnia 30 marca 2009 r. (poz. 1690)
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/426/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/230/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/209/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Domasław.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/288/2010 Rady Gminy Kurów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kurowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXXII/383/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sosnowej i Kłodzkiej w południowo -zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

 • uchwała nr XXXII/379/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Polną a ul. Wrocławską w północno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie

 • uchwała nr XXIX/157/09 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i świadczeń wynikających z zatrudnienia nauczycieli w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniów

 • uchwała nr XLII/203/2009 Rady Miasta Żarów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczyciel

 • uchwała nr XLI/192/2009 Rady Miasta Żarów z dnia 10 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlimowice, gmina Żarów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.