Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2126

Tytuł:

uchwała nr XXXI/347/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-05-28
Organ wydający:Rada Gminy Jabłonna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 79 pozycja: 2126
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XXXI/347/2009 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ul. Złota drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 3 Chotomów jako działki ewidencyjne nr 809/10, nr 807/11, na odcinku od granicy z działkami ew. 809/9, nr 1014, do granicy z działkami ew. nr 809/2, nr 807/12. § 2. Integralną część uchwały stanowi mapa obrazująca lokalizację ulicy. § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodnicząca Rady: mgr inż. Barbara Wołosiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3217

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.212.7101

  uchwała nr L/535/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2808

  uchwała nr XXXII/360/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.203.5815

  uchwała nr XXXVIII/423/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2128

  uchwała nr XXXI/349/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2125

  uchwała nr XXXI/346/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Skierdy gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2124

  uchwała nr XXXII/361/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć o różnym wymiarze pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2123

  uchwała nr XXXI/341/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2122

  uchwała nr XXXV/217/2009 Starosty Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2121

  uchwała nr XX/96/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.