Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2130

Tytuł:

uchwała nr XLIII/343/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-05-28
Organ wydający:Rada Miejska w Brwinowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 79 pozycja: 2130
Hasła:ulice

UCHWAŁA Nr XLIII/343/2009 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje. § 1. Działkom o numerach ewid. 439/5, 439/6, 439/8, 1044, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, położonym we wsi Otrębusy, stanowiącym drogę, nadaje się nazwę ulica Brzozowa. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Krzysztof Falkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.122.3587

  uchwała nr XLVIII/389/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.729

  uchwała nr XVI.164.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5962

  uchwała nr XII.113.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.140.3327

  uchwała nr LX/549/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.135.4046

  uchwała nr XLIX/411/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Różanej na terenie wsi Otrębusy

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2129

  uchwała nr XLIII/342/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Brwinowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2128

  uchwała nr XXXI/349/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2127

  uchwała nr XXXI/348/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2126

  uchwała nr XXXI/347/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2125

  uchwała nr XXXI/346/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Skierdy gm. Jabłonna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.