Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2131

Tytuł:

uchwała nr XLIII/344/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-05-28
Organ wydający:Rada Miejska w Brwinowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 79 pozycja: 2131
Hasła:opłaty

UCHWAŁA Nr XLIII/344/2009 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ? Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa na 30% wzrostu wartości nieruchomości. § 2. Traci moc uchwała nr 163-III z dnia 14 kwietnia 2000r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie ?Ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie: Krzysztof Falkowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.6709

  uchwała nr XXXVI/180/09 Rady Gminy Rybno z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.641

  uchwała nr III/3/10 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.2248

  uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/263/2010 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości na terenie Gminy Siechnice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2130

  uchwała nr XLIII/343/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2129

  uchwała nr XLIII/342/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Brwinowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2128

  uchwała nr XXXI/349/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2127

  uchwała nr XXXI/348/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Chotomów gm. Jabłonna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.79.2126

  uchwała nr XXXI/347/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.