Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1865

Tytuł:

uchwała nr XXIX/223/09 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-10-28
Organ wydający:Rada Gminy Hyżne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 81 pozycja: 1865
Hasła:Podatki - zwolnienia podatkowe
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.280.2172

  uchwała nr XLII/234/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/231/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17.04.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2522

  uchwała Nr XIII/85/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie opłaty miejscowej i wprowadzenia zwolnień

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2996

  uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2312

  uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4399

  uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego statutu

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana elewacji w trakcie budowy

  W czasie budowy domu jednorodzinnego dokonano szeregu zmian w elewacji, a dopiero po wybudowaniu wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę, nie wspominając jednak, iż (...)

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana (...)

 • Opłata od czynności komorniczych

  Art. 54. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ustanawia opłatę na rzecz komornika za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w przypadkach innych niż wymienione w art. (...)

 • Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne

  Czy i ewentualnie na jakich warunkach w umowie (o świadczenie usług), zawartej w wyniku zamówienia publicznego na czas oznaczony, można skutecznie zastrzec prawo wypowiedzenia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1864

  uchwała nr XXIX/222/09 Rady Gminy Hyżne z dnia 30 września 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1863

  uchwała nr XXXVIII/246/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/106/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Frysztak

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1862

  uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Dynów z dnia 15 września 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1861

  uchwała nr XXIX/210/09 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1860

  uchwała nr XXIX/197/09 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga i psychologa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.