Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.82.1872

Tytuł:

uchwała nr 669/LVI/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dla nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-03
Organ wydający:Rada Miasta Jarosław
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 82 pozycja: 1872
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3368

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.1737

  uchwała nr VII.56.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.616

  uchwała nr IV.14.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.3764

  uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4360

  uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1871

  sprawozdanie Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Tyczyn za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1870

  sprawozdanie Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 17 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1869

  decyzja nr OKR-4210-69(8)/2009/673/VI/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Federal - Mogul Gorzyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Gorzycach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1868

  uchwała nr XXXIII/196/09 Rady Gminy Zaklików z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zaklików

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1867

  uchwała nr XLI/262/09 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.