Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.84.1900

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/193/09 Rady Gminy Borowa z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-05
Organ wydający:Rada Gminy Borowa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 84 pozycja: 1900
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1088

  uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagoga i logopedy oraz stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.1899

  uchwała nr XXX/182/09 Rady Powiatu w Lesku z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.1898

  sprawozdanie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2009r. z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.1897

  rozporządzenie nr 8/09 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochroną ujęcia wody podziemnej wodociągu gminnego w miejscowości Stary Dzików, gmina Stary Dzików, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.1896

  decyzja nr OKR-4210-63(9)/2009/199/VII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.1895

  decyzja nr OKR-4210-53(12)/2009/2027/V/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.