Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2192

Tytuł:

uchwała nr XXXII/215/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-01
Organ wydający:Rada Gminy Ustronie Morskie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 84 pozycja: 2192
Hasła:upoważnienia

UCHWAŁA NR XXXII/215/2009 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 15 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu  administracji publicznej. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej. § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji  publicznej ? wydawania decyzji administracyjnych i postanowień, dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Ustronie Morskie na podstawie ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

ID: ARKEO-WPEKJ-TXWED-VGDVB-VBOKC. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1596

  uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.130.3875

  uchwała nr XVII/96/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.219

  uchwała nr XXXI/172/08 Rady Gminy Wałcz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Administracji Publicznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Konstantynów z dnia 23 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/320/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2191

  uchwała nr XXXVI/390/09 Rady Gminy Postomino z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/365/2005 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Postomino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2189

  uchwała nr XXXII/374/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ulic w Sławnie, leżących w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2188

  uchwała nr XXXII/373/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ulic w Sławnie, leżących w ciągu dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2187

  uchwała nr XXXII/372/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2186

  uchwała nr XXXII/218/2009 Rady Powiatu w Policach z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki".

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.