Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2312

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/228/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Radzanowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 85 pozycja: 2312
Hasła:obwody głosowania

UCHWAŁA Nr XXXIII/228/2009 RADY GMINY RADZANOWO z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXXII/217/2009 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3, art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) na wniosek Wójta Gminy Radzanowo Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W § 1 uchwały nr XXXII/217/2009r Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 314/XLIV/2002 Rada Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych skreśla się wyraz ?odrębne?. § 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodnicząca Rady Gminy: Jolanta A. Sochacka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2075

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Radzanowo nr XL/266/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Radzanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.179

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3929

  uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6838

  uchwała nr LIV/338/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Radzanowo nr LIII / 326 / 2010 z dnia 29.10.2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.1399

  uchwała nr XLII/269/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Radzanowo na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2311

  uchwała nr 966/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2310

  uchwała nr 950/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg publicznych, dojazdowych KDD w Bąkówce w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2309

  uchwała nr 949/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie nadania nazw: BRETANII, ALZACJI, NORMANDII i PROWANSJI ulicom położonym we wsi Józefosław w gminie Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2308

  uchwała nr 935/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 821/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2307

  uchwała nr XXVI/275/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.