Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1950

Tytuł:

uchwała nr XXXV/233/09 z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łężyny

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-16
Organ wydający:Rada Gminy Nowy Żmigród
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 86 pozycja: 1950
Hasła:Planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. 2010.593.4657

  uchwała nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Glichów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień w miejscowości Kamień

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1949

  uchwała nr XXVIII/198/09 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętego przez Gminę Krościenko Wyżne obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych,

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1948

  uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1947

  uchwała nr XXXII/243/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 5 października 2009r. w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Jasienica Rosielna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1946

  uchwała nr XXX/197/09 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 14 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu uzdrowiska Horyniec-Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1945

  uchwała nr L/867/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo - usługowego w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.