Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1974

Tytuł:

porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-18
Organ wydający:Powiat Krośnieński
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 87 pozycja: 1974
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.197.3478

  porozumienie nr IV.17-pzd/2011 Rady Gminy Krościenko Wyzne zawarte w dniu 16 listopada 2010 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1973

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.921

  uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Krościenko Wyżne Nr IV/20/11 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.2795

  uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.411

  uchwała nr XXII/157/09 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Krościenko Wyżne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1973

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1972

  uchwała nr XXVII/163/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krzywa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1971

  uchwała nr XXVII/162/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień Podlesie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1970

  uchwała nr XXVII/161/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowy Kamień

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1969

  uchwała nr XXVII/160/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Łowisko

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.