Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2370

Tytuł:

uchwała nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-09
Organ wydający:Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 87 pozycja: 2370
Hasła:drogi

Uchwała Nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kamieńskiego: Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje: § 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych działkę nr 162 obręb Wrzosowo. § 2. Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Henryk Masłowski Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009 r. zał droga publiczna Zalacznik1 UZASADNIENIE Z wnioskiem o zaliczenie działki do kategorii dróg gminnych wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wrzosowo. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę przystani wędkarsko ? żeglarskiej we Wrzosowie. Stąd podjęcie uchwały jest zasadne.

ID: WGJZWEXMOQHGFEPXAJLVEYDSI. Niepodpisany.

Strona 1 / 3

mgr Henryk Masłowski Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009 r. zał droga publiczna Zalacznik1 UZASADNIENIE Z wnioskiem o zaliczenie działki do kategorii dróg gminnych wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wrzosowo. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę przystani wędkarsko ? żeglarskiej we Wrzosowie. Stąd podjęcie uchwały jest zasadne.

ID: WGJZWEXMOQHGFEPXAJLVEYDSI. Niepodpisany.

Strona 2 / 3

z dnia 23 października 2009 r. zał droga publiczna Zalacznik1 UZASADNIENIE Z wnioskiem o zaliczenie działki do kategorii dróg gminnych wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wrzosowo. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę przystani wędkarsko ? żeglarskiej we Wrzosowie. Stąd podjęcie uchwały jest zasadne.

ID: WGJZWEXMOQHGFEPXAJLVEYDSI. Niepodpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2369

  uchwała nr XLVIII/348/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miłachowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2368

  uchwała nr XLVIII/347/09 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie utworzenia Sołectwa Miłachowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2367

  uchwała nr XXXVIII/247/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2366

  uchwała nr XXXVIII/246/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2365

  uchwała nr XXXVIII/245/2009 z dnia 12 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVIII/245/2009 Rady Miejskiej w Dobrej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.