Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1977

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/228/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Placu Targowemu przy ul. Plażowej w Dynowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-20
Organ wydający:Rada Miasta Dynów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 88 pozycja: 1977
Hasła:Targowiska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.383

  zarządzenie nr 6/2012 Starosty Przeworskiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej ? Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej oraz filii w Dynowie w 2012 roku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu placu zabaw obowiązującego na terenie Gminy Trzebiechów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2132

  postanowienie nr 1 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 6 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Dynowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1842

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.797

  porozumienie nr Burmistrza Miasta Dynów z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Dynów do prowadzonego przez Gminę Miejską Dynów Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Żądanie zwrotu nieruchomości zasiedzianej

  W roku 1990 kupiłem dom, który był wybudowany w 1938 r. przez Żydów. Po wojnie państwo jako mienie poniemieckie przywłaszczyło sobie własność i użytkowało do (...)

 • Remont placu manewrowego

  Czy wg prawa budowlanego konieczne jest uzyskanie pozwolenia od Urzędu Miasta i wykonanie projektu budowlanego w celu powiększenia i remontu istniejącego placu manewrowego (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Amortyzacja odśnieżarki

  Spółka z o.o. zakupiła za ok. 3.700 zł netto małą odśnieżarkę do usuwania śniegu z placu i drogi. Jaką stawką, metodą i w jakich miesiącach (czy tylko zimą) (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1976

  decyzja nr OKR-4210-75(11)/2009/13950/II/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1975

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 16 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżowe przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1974

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1973

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1972

  uchwała nr XXVII/163/09 Rady Gminy Kamień z dnia 14 października 2009r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krzywa Wieś

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.