Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1978

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-20
Organ wydający:Rada Miasta Dynów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 88 pozycja: 1978
Hasła:Opłaty - targowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2058

  uchwała nr XXV/7747/2009 z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 5 uchwały Nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3154

  uchwała nr IX(49)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2458

  uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.57

  uchwała nr XXI/117/08 Rady Gminy Dynów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów, platności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.2436

  uchwała nr XL/247/09 Rady Miasta Dynów z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia zasad ustalania opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

  Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

  Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1977

  uchwała nr XXXVII/228/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Placu Targowemu przy ul. Plażowej w Dynowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1976

  decyzja nr OKR-4210-75(11)/2009/13950/II/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1975

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 16 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżowe przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1974

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia Gminie Krościenko Wyżne prowadzenia zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1973

  porozumienie Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 października 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych polegających na zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.