Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1980

Tytuł:

uchwała nr XLV/883/09 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-20
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 88 pozycja: 1980
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.1272

  uchwała nr LX/1082/10 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1700

  uchwała nr XX/6736/09 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 września 2009r. dotycząca uchwały Nr XLV/883/09 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1662

  uchwała nr XVI/3585/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/466/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.1922

  uchwała nr XXXIII/329/09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.614

  uchwała nr XXXIX/237/10 Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Chorkówka przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Chorkówka.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1979

  uchwała nr LII/462/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 października 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Krajowickiej położonej w Jaśle obręb Nr 19 - Krajowice do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1978

  uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1977

  uchwała nr XXXVII/228/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Placu Targowemu przy ul. Plażowej w Dynowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1976

  decyzja nr OKR-4210-75(11)/2009/13950/II/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1975

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 16 listopada 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeżowe przeprowadzonych w dniu 15 listopada 2009 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.