Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1981

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/207/09 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zasad wydzierżawiania oraz najmu nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-20
Organ wydający:Rada Miejska w Łańcucie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 88 pozycja: 1981
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.233

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.28.795

  uchwała nr XXXIII/263/09 Rady Gminy Wiązownica z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości gminnych na kolejny okres do 3 lat

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.325

  uchwała nr XXI/197/09 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie zmiany zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1664

  uchwała nr XXIII/164/09 Wójta Gminy Jarocin z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1121

  uchwała nr VI/44/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd.

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT od wynajmu mieszkań

  Wynajmuję kilka mieszkań, do chwili obecnej nie płaciłem podatku VAT. Jakie warunki muszę spełnić w roku 2014, aby od najmu mieszkań w dalszym ciągu nie płacić (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Zawieszenie podziału nieruchomości

  Czy gmina ma prawo odmówić wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, jeżeli we wrześniu 2003 r. wydała postanowienie o zgodności proponowanego podziału (...)

 • Licytacja nieruchomości konkubiny

  Konkubinę czeka egzekucja z nieruchomości stanowiącej mieszkanie własnościowe. Konkubent zamieszkuje w tym mieszkaniu. Jest zameldowany na pobyt stały, dodatkowo ma (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1980

  uchwała nr XLV/883/09 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1979

  uchwała nr LII/462/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 października 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Krajowickiej położonej w Jaśle obręb Nr 19 - Krajowice do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1978

  uchwała nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1977

  uchwała nr XXXVII/228/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Placu Targowemu przy ul. Plażowej w Dynowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.1976

  decyzja nr OKR-4210-75(11)/2009/13950/II/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.