Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1984

Tytuł:

uchwała nr XXX/199/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 października 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Bukowsko i Nowotaniec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-20
Organ wydający:Rada Gminy Bukowsko
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 88 pozycja: 1984
Hasła:Targowiska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1208

  obwieszczenie Rady Gminy Bukowsko w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Bukowsko na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.21

  uchwała nr XXV/147/08 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia lokalizacji i nadania regulaminu targowiska we wsi Zręcin gmina Chorkówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.174.2539

  uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bukowsko z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.55.1382

  uchwała nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowsko na lata 2009 ? 2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1199

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Bukowsko na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Odległość pomiędzy rurami na ulicy

  Jakie przepisy regulują odległość pomiędzy rurą gazową, kanalizacyjną i wodociągową w ulicy? Czy nie można ich usytuować na szerokości 7,5 metra?

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1983

  uchwała nr XXVIII/289/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 21 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1982

  uchwała nr XXXVII/315/09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany zasad polityki czynszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1981

  uchwała nr XXVIII/207/09 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XIV/101/08 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zasad wydzierżawiania oraz najmu nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1980

  uchwała nr XLV/883/09 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.1979

  uchwała nr LII/462/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 października 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Krajowickiej położonej w Jaśle obręb Nr 19 - Krajowice do kategorii dróg gminnych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.