Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2375

Tytuł:

uchwała nr XXV/181/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/77/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, stawek opłaty, terminów płatności i sposobu jego poboru

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Gminy Świdwin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 88 pozycja: 2375
Hasła:podatek od posiadania psów

UCHWAŁA NR XXV/181/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/77/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29  października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów,  stawek opłaty, terminów płatności i sposobu jego poboru Na podstawie art.18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr X/77/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, stawek opłaty, terminów  płatności i sposobu jego poboru  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy mgr Kazimierz Lechocki

ID: UVMZA-YQTYD-WCADP-YOLWO-YZPZA. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1511

  uchwała nr XXIII/169/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/146/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1008

  uchwała nr XLII/289/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.25.572

  informacja nr KOŚ.II.0717-2/10 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zespołu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Świdwin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1007

  uchwała nr XLII/288/10 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta Świdwin na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.561

  uchwała Nr IV/36/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/19/2011r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2374

  uchwała nr XXV/180/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2373

  uchwała nr XXV/178/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2372

  zarządzenie nr 3/2009 Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania rybołówstwa morskiego na morskich wodach wewnętrznych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2371

  uchwała nr XLI/466/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 października 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2370

  uchwała nr XLVIII/35109 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.