Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2008

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/413/09 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-23
Organ wydający:Rada Powiatu Jarosławskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 89 pozycja: 2008
Hasła:Opłaty - za zajęcie pasa drogowego
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/56/2011 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Biłgoraju

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.742

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna.

 • DZ. URZ. 2012.875

  uchwała nr XIII/131/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/122/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Malborskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3374

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Garwolińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1550

  uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Dynów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2007

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2006

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 01.01.2009 r. nr 08/09 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem i Gminą Ustrzyki Dolne w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 13.10.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2005

  uchwała nr XXXII/311/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Świlcza do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2004

  uchwała nr XLII/270/09 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2003

  uchwała nr XLII/269/09 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/207/2008 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.