Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2537

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2009r. o sprostowaniu błędu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-13
Organ wydający:Wojewoda Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 90 pozycja: 2537
Hasła:sprostowanie błędów

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 zm., Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 206) w załączniku graficznym do uchwały nr XXIII/171/2008 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji i wypoczynku oraz zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ?Południe? w mieście Przysucha (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 3, poz. 70) prostuje się następujący błąd: zamiast wyrazów ?z dnia 9 listopada 2008r.? powinny być wyrazy ?z dnia 6 listopada 2008r.?. Wojewoda Mazowiecki w/z: Dariusz Piątek Wicewojewoda Mazowiecki
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2536

  informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków związanej z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych na terenach zabudowanych dla obszaru gminy Wąsewo pow. ostrowski woj. mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2535

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 maja 2009r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Starym Lubotyniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2534

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2533

  aneks nr 6 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 marca 2009r. do porozumienia z dnia 1 marca 2006r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2532

  aneks nr 3 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 31 marca 2009r. do porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Ciechanowskim w sprawie: powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.