Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2059

Tytuł:

uchwała nr 75/XLIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-11-26
Organ wydający:Rada Miejska w Cieszanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 91 pozycja: 2059
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.449

  uchwała nr 9/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnonych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Cieszanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.617

  uchwała nr IV.15.2011 Rady Gminy Grębów z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.681

  uchwała nr XXXI/250/10 Rady Gminy Grębów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.632

  uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Cmolas z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Cmolas

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.734

  uchwała nr XXII/177 /09 Rady Gminy Grębów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Zatrudnienie nauczyciela emeryta

  Jaka ustawa (ew. tym podobny dokument) ogranicza lub też zabrania zatrudnienie nauczyciela, który przeszedł na emeryturę?

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

  Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2058

  uchwała nr XXV/7747/2009 z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 5 uchwały Nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Dynów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Dynów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2057

  informacja Starosty Przeworskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Widaczów Gmina Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2056

  informacja Starosty Przeworskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Manasterz Gmina Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2055

  informacja Starosty Przeworskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Hucisko Jawornickie Gmina Jawornik Polski

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.90.2054

  uchwała nr XXXIV/240/09 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.