Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.9.337

Tytuł:

uchwała nr XIX/174/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2009.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2009-03-31
Organ wydający:Rada Miejska w Człopie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 9 pozycja: 337
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.468

  uchwała nr XVIII/143/08 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Człopa na lata 2009-2013.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.3179

  uchwała Nr XIII/82/2011 Rady Miasta i Gminy Człopa z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008 w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Człopa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.524

  aneks Nr 1/2011 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 10 lutego 2010 r.w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Człopa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.623

  aneks Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ? w ramach zadań bieżących powierzonych gminom, pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Człopa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.1032

  uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/288/2010 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Człopa w czasie trwania obchodów "Dni Człopy" w dniach od 30 lipca do 31 lipca 2011 roku organizowanych w 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.336

  uchwała nr XIX/167/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.335

  uchwała nr XIX/160/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i obciążania nieruchomości rolnych oraz ustalenia stawek bazowych czynszu za nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Człopa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.334

  uchwała nr XVIII/153/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.333

  uchwała nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Człopa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.332

  uchwała nr XVIII/144/08 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Człopa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.