Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2637

Tytuł:

uchwała nr 454/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-18
Organ wydający:Rada Miasta Płocka
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 94 pozycja: 2637
Hasła:opłata skarbowa

UCHWAŁA Nr 454/XXXII/09 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 1671; z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318, poz. 1320) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: § 1. Dopuszcza się zapłatę podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych kartą płatniczą. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Płocka: Tomasz Korga
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2826

  uchwała nr XXXV/252/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.100.2827

  uchwała nr XXXVI/262/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3364

  uchwała nr XXIX/178/09 Rady Gminy Górzno z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy kartą płatniczą

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.146.4446

  uchwała nr 368/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki kartą płatniczą

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/201/09 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bolków kartą płatniczą

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Duplikat paragonu

  Zaginął mi paragon zakupu mebla. Czy sklep na moją prośbę powinien mi wydać duplikat paragonu? Choćby na podstawie dowodu zapłaty kartą płatniczą i pamięciowej (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Cesja należności na podatek

  W Urzędzie Skarbowym mam złożone zeznanie podatkowe dotyczące otrzymanego spadku zagranicznego. Podatek należny wyniesie ok. 40 000 zł. W tym samym U.S. zarejestrowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2636

  uchwała nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2635

  uchwała nr XXII/156/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2634

  uchwała nr XXII/153/2009 Rady Gminy Obryte z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2633

  uchwała nr XXI/121/09 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2632

  uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwolnień od tych opłat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.