Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2180

Tytuł:

uchwała nr LI/224/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 16 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/101/08 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów stałych i płynnych od właścicieli nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-12-04
Organ wydający:Rada Miejska w Zagórzu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 95 pozycja: 2180
Hasła:Opłaty - za opróżnianie zbiorników
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.50.1249

  uchwała nr XX/113/2009 Rady Gminy Lutocin z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania i transportu nieczystości płynnych

 • DZ. URZ. 2011.86.673

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w roku 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/183/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/135/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania komunalnych odpadów stałych i płynnych na terenie gminy Malczyce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.82

  uchwała nr XXII/134/10 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

  Posiadam we wspólnocie mieszkaniowej 2 mieszkania. Jedno zajmuję ja z rodziną, a drugie zajmuje "mój" lokator (najemca). W umowie najmu lokatora wyliczona jest stawka (...)

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2179

  uchwała nr XXXVIII/288/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2178

  uchwała nr XXXVIII/283/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2177

  uchwała nr XXXVIII/282/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2176

  uchwała nr XXXII/195/2009 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2175

  uchwała nr XXXII/194/2009 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ulanów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.