Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2642

Tytuł:

uchwała nr XXVI/256/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2009-06-20
Organ wydający:Rada Powiatu Żuromińskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 95 pozycja: 2642
Hasła:szkoły,szkolne stołówki

3 UCHWAŁA Nr XXVI/256/09 RADY POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej oraz jego likwidacji. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1 i 2 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIV/222/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Zielonej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej i po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty na likwidację Liceum Profilowanego w Zielonej Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1.1) Z dniem 31 sierpnia 2009r. wyłącza się Liceum Profilowane w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. 2) Z dniem 31 sierpnia 2009r. likwiduje się Liceum Profilowane w Zielonej. 3) Z dniem 1 września 2009r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej przejmuje mienie, zobowiązania i należności zlikwidowanego Liceum Profilowanego w Zielonej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Rzymowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4911

  uchwała nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej i jego likwidacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2643

  uchwała nr XXVI/257/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Żurominie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz jego likwidacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.21.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV.19.2012 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

 • DZ. URZ. 2012.2140

  uchwała nr XVIII/202/12 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Składki ZUS a student-przedsiębiorca

  Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

 • Zezwolenia na szkolenia

  Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace (...)

 • Umowa o pracę ze studentem a składka zdrowotna

  Zatrudniam studenta na umowę o pracę (student nie ukończył 26 roku życia), czy z tego tytułu przysługują mi jakieś ulgi w opłacaniu za niego składek na ubezpieczenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2641

  uchwała nr XXVI/255/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2640

  uchwała nr XXVI/254/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2639

  protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednia- Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zarządzone na dzień 7.06.2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2638

  uchwała nr 466/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.94.2637

  uchwała nr 454/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy - Miasta Płock kartą płatniczą


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.