Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2318

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/269/2009 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin w kształceniu zaocznym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2009-12-10
Organ wydający:Rada Powiatu Strzyżowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 99 pozycja: 2318
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.849

  uchwała nr LVII/1041/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/358/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.394

  uchwała nr XXIV/III/170/08 Rady Powiatu Sławieńskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.698

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 • DZ. URZ. 2012.3658

  uchwała nr 168/XXI/2012 Rada Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2317

  uchwała nr XL/252/2009 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Przemyskiego w przedmiocie zmiany granic gmin naruszających granicę powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2316

  uchwała nr XXXVII/237/2009 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.2315

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-59/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2009r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Cieszanowie Nr 74/XLIII/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Rozszerzenie cmentarza w Dachnowie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.2314

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.0911-58/09 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2009r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XLIII/407/2009 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego ?Niwa? w Głogowie Małopolskim .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.2313

  aneks Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 października 2009r. do porozumienia z dnia 01.01.2009 r. nr 08/09 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Przemyśl w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Przemyśl w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.