Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1799

Tytuł:

uchwała nr L/1270/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-09-28
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 100 pozycja: 1799
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1921

  uchwała Nr LI/1312/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1723

  uchwała nr XLVIII/1206/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.598

  uchwała nr XXXIII/823/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.673

  uchwała nr XXXIII/845/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury ?Szczecin 2016? w Szczecinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.1003

  uchwała nr XLVI/1175/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury ?Szczecin 2016? w Szczecinie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Opłata za zmiany w KRS

  W spółce z o.o. doszło do zmiany adresu siedziby, ustanowienia prokurenta, zmiany wspólników i składu zarządu. Zmiany te będą zgłaszane do KRS jednocześnie. Jaka (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana (...)

 • Prokura oddziałowa

  Co to jest filo prokura? Wiem, że w nowym projekcie o prokurze uregulowano te kwestie.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1798

  uchwała nr VIII/N/1236/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1797

  uchwała nr LII/439/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1796

  uchwała nr LII/438/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością miasta i gminy Połczyn-Zdrój.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1795

  uchwała nr LII/430/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn?Zdrój obejmującego teren położony w miejscowości Kołacz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1794

  uchwała nr LII/429/2010 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.