Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1842

Tytuł:

postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-19
Organ wydający:Komisarz Wyborczy w Rzeszowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 100 pozycja: 1842
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.487.4729

  uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 2 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego Obwodu Głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie, dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. 2010.283.1882

  uchwała nr XXXV/218/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie , dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2132

  postanowienie nr 1 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 6 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Dynowie.

 • DZ. URZ. 2010.571.4393

  uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Gminy Mędrzechów z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Radosnej Starości w Kupieninie ,dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorzadowych zarzadzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.1100

  zarządzenie nr 11/2009 Starosty Węgrowskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Mieszkanie za pieniądze z majątku odrębnego

  Nie mam rozwodu. Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Kupiłam mieszkanie. Wzięłam na to kredyt gotówkowy. Będę spłacać z poborów. Czy mąż ma jakieś prawa (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1841

  porozumienie Rady Gminy Wojaszówka zawarte w dniu 30 września 2010 r. w Strzyżowie pomiędzy Gminą Strzyżów a Gminą Wojaszówka w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania ?Przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 112346 R Wysoka - Rzepnik w km 0+000 do 1+597 zlokalizowaną na terenie gminy Strzyżów oraz odcinek drogi gminnej Nr 112346 R Rzepnik ? Wysoka w km 0+380 do 1+180 zlokalizowany na terenie gminy Wojaszówka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1840

  porozumienie Starosty Jasielskiego zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Jasielskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1839

  porozumienie Starosty Jasielskiego z dnia 9 stycznia 2008r. zawarte pomiędzy Starostą Jasielskim a p. o. Nadleśniczym Nadleśnictwa Kołaczyce w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1838

  uchwała nr LIII/448/10 Rady Gminy Raniżów z dnia 7 października 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1837

  uchwała nr XLIV/286/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 20 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.