Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1845

Tytuł:

uchwała nr LIV/314/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-21
Organ wydający:Rada Miejska w Kołaczycach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 101 pozycja: 1845
Hasła:Przyroda - pomniki przyrody
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Świdnica z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Świdnica w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5858

  uchwała nr XII.64.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5963

  uchwała nr XII.120.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.134.3128

  uchwała nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ulicy Nadarzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.667

  uchwała nr XL/288/10 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1844

  uchwała nr LII/398/10 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1843

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1842

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1841

  porozumienie Rady Gminy Wojaszówka zawarte w dniu 30 września 2010 r. w Strzyżowie pomiędzy Gminą Strzyżów a Gminą Wojaszówka w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania ?Przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 112346 R Wysoka - Rzepnik w km 0+000 do 1+597 zlokalizowaną na terenie gminy Strzyżów oraz odcinek drogi gminnej Nr 112346 R Rzepnik ? Wysoka w km 0+380 do 1+180 zlokalizowany na terenie gminy Wojaszówka?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1840

  porozumienie Starosty Jasielskiego zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Jasielskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.