Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1851

Tytuł:

uchwała nr XII/61/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 15 października 2010r. w sprawie ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Jaśliska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-21
Organ wydający:Rada Gminy Jaśliska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 101 pozycja: 1851
Hasła:Statuty - sołectw
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1497

  uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.43.967

  uchwała nr VIII/31/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 maja 2010r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Jaśliska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1516

  uchwała nr X/55/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Jaśliska na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.22.520

  uchwała nr VI/24/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Jaśliska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2813

  uchwała nr XVII/67/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jaśliska

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1850

  uchwała nr LXX/559/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej Nr 1291 relacji Czarna - Jawornik -gr.pow.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1849

  uchwała nr XLII/273/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Rady Miejskiej w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1848

  uchwała nr LV/381/10 Rady Miasta Przeworska z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1847

  uchwała nr LXVIII/448/2010 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1846

  uchwała nr LI/447/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 października 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.