Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1858

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Dębica z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-10-21
Organ wydający:Wójt Gminy Dębica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 101 pozycja: 1858
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1758

  sprawozdanie Wójta Gminy Dębica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Dębica za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1753

  sprawozdanie Wójta Gminy Dębica z dnia 20 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.20.485

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Dębica na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.28.650

  informacja Wójta Gminy Dębica z dnia 12 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Dębica miejscowość Pustków - Osiedle

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.1277

  uchwała nr XIX/302/08 Rady Gminy Dębica z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Dębica na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1857

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanok z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1856

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego zawarte w dniu 21 października 2010 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Tyczyn w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1855

  uchwała nr XLII/382/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/171/05 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2005 ? 2010 zmienionej uchwałą nr XXVII/242/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 maja 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1854

  uchwała nr XXIV/181/2009 Rady Gminy Pysznica z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1853

  uchwała nr XLIX/290/10 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 29 września 2010r. w sprawie pozbawienia drogi gminnej nr 104603R Jastrzębiec-Bukowina położonej w Gminie Kuryłówka kategorii drogi gminnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.