Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1816

Tytuł:

uchwala nr XXXIII/344/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-01
Organ wydający:Rada Gminy Widuchowa
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 102 pozycja: 1816
Hasła:transport

UCHWAŁA NR XXXIII/344/2010 RADY GMINY WIDUCHOWA z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2011 r. Na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U.z 2007r., Nr 125, poz.874 , Nr 176, poz.1238, Nr 192, poz.1381, z 2008r. Dz.U. Nr 218, poz.1391, Nr 234, poz.1574, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 18,poz.97, Nr 31, poz.206, Nr 86, poz.720, Nr 98, poz.817, z 2010r. Nr 43, poz.246) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje : § 1. Określa się liczbę nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2011 r. w ilości 6. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Józefa Juzyszyn

Id: HREER-KVZII-HONBI-WKQCU-WASTT. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Rada Gminy Widuchowa na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r.Nr 125, poz.874 ) zobowiązana jest do określenia na dany rok kalendarzowy , nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedniego, liczbę przeznaczonych do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa.

Id: HREER-KVZII-HONBI-WKQCU-WASTT. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1400

  uchwała nr XXXII/334/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Widuchowa na 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/285/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr LVIII/86/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Ruciane-Nida w roku 2011.

 • DZ. URZ. 2010.572.4408

  uchwała nr L/557/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2010.11.206

  uchwała nr XLVIII-415/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

porady prawne online

Porady prawne

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (...)

 • Licencja na przewóz osób

  Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? (...)

 • Licencja na transport drogowy towarów

  Podatnik zamierza wynajmować samochód ciężarowy z kierowcą. Działalność ta zgodnie z PKD znajduje się pod symbolem 49.41 - transport drogowy towarów. Usługobiorca (...)

 • Świadczenie usług transportu drogowego

  Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych (...)

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1815

  uchwala nr XLII/340/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały o podziale gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1814

  uchwała nr XXVIII/285/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2010-2015

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1813

  uchwała nr XXVIII/284/2010 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1812

  uchwała nr XLVII/504/10 Rady Gminy Mielno z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Mielno na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1811

  uchwała nr XLVII/502/10 Rady Gminy Mielno z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Mielno.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.