Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1948

Tytuł:

uchwała nr LXV/498/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Sanoka, Rady Powiatu Sanockiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-04
Organ wydający:Rada Miasta Sanoka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 106 pozycja: 1948
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.2178

  uchwała nr XIII/114/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.789

  uchwała nr LIX/442/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1795

  uchwała nr LXX/1195/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Krosna, Prezydenta Miasta Krosna i Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.762

  porozumienie nr 7/2010 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 4 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Miasta Sanoka w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1947

  uchwała nr LXV/497/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Sanoka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1947

  uchwała nr LXV/497/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Sanoka na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miasta Sanoka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1946

  uchwała nr 241/XXXII/2010 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 29 stycznia 2010r. uchwała budżetowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1945

  uchwała nr LXXV/609/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, na obszarze Miasta Jasła w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1944

  uchwała nr LIX/554/ 2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1943

  uchwała nr XLIV/318/2010 Rady Miasta Brzozów z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.