Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2073

Tytuł:

uchwała nr 225/XL/10 Rady Powiatu Sierpckiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-26
Organ wydający:Rada Powiatu Sierpckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 106 pozycja: 2073
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.2104

  sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Sierpeckiego z dnia 11 marca 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2207

  sprawozdanie nr 1.2012 Starosty Sierpeckiego z dnia 24 lutego 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.576

  uchwała nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.133.4233

  uchwała nr 101/XVII/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.219.7469

  uchwała nr 14/II/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2072

  decyzja nr OWA-4210-9(9)/2010/405/VI/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2071

  aneks nr 1 Starosty Legionowskiego z dnia 16 marca 2010r. do Porozumienia Nr ZŚ.0118-2/07 z dnia 19 lutego 2007r. zawartego z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jabłonna o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2070

  porozumienie nr 6/WZS/P/33/10 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 19 marca 2010r. w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2069

  uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko Gmina Jedlnia-Letnisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2068

  uchwała nr XXXVI/324/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.