Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2074

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/237/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych Obwodnicy Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-05-26
Organ wydający:Rada Powiatu Przasnyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 106 pozycja: 2074
Hasła:drogi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5586

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Łyse

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.210.6319

  uchwała nr XI-108/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi od granicy miasta Szprotawa do obwodnicy miasta Szprotawa (działka nr 149/2 obręb wsi Kartowice) do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/866/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych ulic do kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych oraz pozbawienia niektórych ulic kategorii dróg gminnych lub dróg powiatowych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXXXII/1270/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg powiatowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Zjazd z drogi publicznej

  Mam pytanie dotyczące drogi publicznej. Droga, z którą graniczy moja działka jest drogą publiczną. Część działek, których jest wydzielona ta droga jest własnością (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Wykup gruntu pod drogę a umowa przedwstępna

  W dniu 15 marca 2007 r. spółka sporządziła umowę wstępną zakupu nieruchomości gruntu ok. 2,5 ha za cenę 90 zł/m2, tj. kwotę 2.250.000 zł, wpłacając 200.000 zł. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.2073

  uchwała nr 225/XL/10 Rady Powiatu Sierpckiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2072

  decyzja nr OWA-4210-9(9)/2010/405/VI/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2071

  aneks nr 1 Starosty Legionowskiego z dnia 16 marca 2010r. do Porozumienia Nr ZŚ.0118-2/07 z dnia 19 lutego 2007r. zawartego z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jabłonna o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2070

  porozumienie nr 6/WZS/P/33/10 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 19 marca 2010r. w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.105.2069

  uchwała nr XXXVI/329/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko Gmina Jedlnia-Letnisko

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.