Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

Tytuł:

uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Miejska w Czaplinku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1909
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA NR LIX/492/10 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości Na podstawie art. 98 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm. ) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje : § 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości, w wysokości 20 % różnicy wartości nieruchomości jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką nieruchomość ma po podziale. § 2. Traci moc uchwała Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 115, poz. 1999) § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Marian Zalipski

Id: LYCDC-MXEOE-YXNBH-LQPIT-LBDTC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1910

  uchwała Nr LIX/498/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/196/09 Rady Miasta I Gminy Brześć Kujawski z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z podziałem gruntów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1908

  uchwała Nr XLVII/375/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony uznanego za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1907

  uchwała Nr LXVII/467/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1906

  uchwała Nr LII/265/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1905

  uchwała Nr XLI/335/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1904

  uchwała Nr XLI/334/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.