Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1910

Tytuł:

uchwała Nr LIX/498/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-10-25
Organ wydający:Rada Miejska w Czaplinku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 107 pozycja: 1910
Hasła:opłata adiacencka

UCHWAŁA NR LIX/498/10 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej. Na podstawie art. 146 ust. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm. ) Rada Miejska w Czaplinku uchwala co następuje : § 1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. § 2. Traci moc uchwała Nr XXI/141/2000 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Marian Zalipski

Id: GEISU-UWVEO-WNYRX-JMWXR-CWVRI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/248/2009 Rada Miejska w Żarowie z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie:ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarów w wyniku ich podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2756

  uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.462

  uchwała nr 11.085.2011 Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/09 Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/313/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

  uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1908

  uchwała Nr XLVII/375/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zniesienia formy ochrony uznanego za pomnik przyrody świerka pospolitego rosnącego na terenie działki nr 23 w miejscowości Sępolno Małe gm. Biały Bór

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1907

  uchwała Nr LXVII/467/10 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 sierpnia 2010 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1906

  uchwała Nr LII/265/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1905

  uchwała Nr XLI/335/10 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.