Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.11.212

Tytuł:

uchwała nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Świdwin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 11 pozycja: 212
Hasła:alkohol

UCHWAŁA NR XXVI/197/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się dla Gminy Świdwin maksymalną liczbę 40 punktów sprzedaży napojów  alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 2. Ustala się dla Gminy Świdwin maksymalną liczbę 15 punktów sprzedaży napojów  alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Świdwin Kazimierz Lechocki

ID: WCZGF-MSNIV-VNYEK-BZZTI-VRBEP. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.2998

  uchwała nr XXIX/122/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.5684

  uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.158.299

  uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Radziechowy - Wieprz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2174

  uchwała nr 33/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.436

  uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Reklama piwa w sklepie monopolowym

  Jakie elementy muszą znaleźć się w reklamie piwa w sklepie monopolowym, by była ona dozwolona?

 • Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

  Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.211

  uchwała nr XXIX/185/2009 Rady Gminy Krzęcin z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzęcin

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.210

  uchwała nr XXVI/180/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.209

  uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bierzwnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.208

  uchwała nr XXIX/225/09 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia sołectwa Ostromęcko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.207

  uchwała nr XXIX/221/09 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.