Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2285

Tytuł:

zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-02
Organ wydający:Burmistrz Przasnysza
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 112 pozycja: 2285
Hasła:

ZARZĄDZENIE Nr 21/2010 BURMISTRZA PRZASNYSZA z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje: § 1. W budżecie miasta na 2010 rok zatwierdzonym uchwałą nr XLII/288/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 17 grudnia 2009r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na rozdysponowaniu rezerwy celowej w wysokości 5.000zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 6.500zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, zgodnie z załącznikiem nr 1. § 3. Po zmianach wprowadzonych w § 2 budżet miasta Przasnysza wynosi: dochody - 38.123.648zł, wydatki - 39.275.752zł. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz Przasnysza: Waldemar Trochimiuk

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 15 lutego 2010r. Zmiany w budżecie miasta na 2010 rok

Dział 754 75421 4210 758 75818 4810 Rozdz. § Wydatki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Uzasadnienie W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2010 rok dochody i wydatki budżetowe nie ulegną zmianie. Wydatki Kwotę 5.000zł z rezerwy celowej oraz kwotę 6.500zł z rezerwy ogólnej ? dział 758, rozdz. 75818 ? przenosi się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ? dział 754, rozdz. 75421 (zakup worków w celu zabezpieczenia miasta przed powodzią). Wyszczególnienie Zwiększenie 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 Zmniejszenie 11.500

Burmistrz Przasnysza: Waldemar Trochimiuk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2523

  zarządzenie nr 75/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1104

  zarządzenie nr 43/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2539

  zarządzenie nr 65/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1957

  zarządzenie nr 39/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1788

  zarządzenie nr 181/2008 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 31 grudnia 2008r. w spraweie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Podstawa obliczenia trzynastki

  Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2284

  uchwała nr XXVII/237/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gmina Brudzeń Duży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2283

  uchwała nr XXVII/235/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2282

  uchwała nr 238/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych ?Moje Boisko-Orlik 2012? należących do Gminy Miasta Gostynina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2281

  uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2280

  uchwała nr XLI/337/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Bogate.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.