Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.11.250

Tytuł:

uchwała nr XLI/509/09 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-02-15
Organ wydający:Rada Miejska w Ropczycach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 11 pozycja: 250
Hasła:Nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4640

  uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.44

  uchwała nr XXIX/182/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.8.65

  uchwała nr XVI/87/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.75

  uchwała nr XXII/172/09 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1410

  uchwała nr XXXVI/254/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.249

  uchwała nr XXXVII/417/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej cen za usługi przewozowe środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Mielcu na terenie Gminy Miejskiej Mielec oraz opłat dodatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.248

  uchwała nr XXXV/383/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielca ?Obszar przemysłowy na osiedlu Wojsław?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.247

  uchwała nr LXXIII/370/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/136/2008 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych (od nieruchomości, rolnego i leśnego) oraz opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.246

  uchwała nr LVIII/497/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.11.245

  uchwała nr XLV/273/10 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.