Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2080

Tytuł:

uchwała nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-16
Organ wydający:Rada Miejska w Leżajsku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 113 pozycja: 2080
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2110

  uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.831

  uchwała nr XXVI/166/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.45.999

  uchwała nr XXXVI/232/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1843

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2057

  uchwała nr LV/399/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Lesku dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2079

  uchwała nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, ich rodzaju i wysokości dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2078

  uchwała nr LXXXVIII/452/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2077

  uchwała nr XXXVI/213/10 Rady Powiatu Leskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2076

  sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2075

  uchwała nr XLII/263/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.