Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2085

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji i uchwalenia regulaminu targowiska Gminy Domaradz

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-16
Organ wydający:Rada Gminy Domaradz
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 113 pozycja: 2085
Hasła:Targowiska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.2566

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Golcowa ? Barycz 1/2008? w Gminie Domaradz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.450

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek, oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Domaradz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.3799

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Domaradz z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek, oraz zasad poboru opłaty targowej na terenie Gminy Domaradz

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.116.2182

  uchwała nr XL/281/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w gminie Domaradz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.414

  uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Domaradz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaradz.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2084

  uchwała nr XXXIV/226/10 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 stycznia 2010r. Uchwała budżetowa na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2083

  uchwała nr XLV/300/10 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 6 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Cmolas dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2082

  uchwała nr XXXIX/261/10 Rady Gminy Bojanów z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2081

  uchwała nr LXXXII/1436/2010 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2080

  uchwała nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.