Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2353

Tytuł:

uchwała nr 168/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2010-06-05
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 114 pozycja: 2353
Hasła:drogi

UCHWAŁA Nr 168/XXII/2010 RADY GMINY NOWE MIASTO z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych: 1. ulice na terenie obrębu geodezyjnego Nowe Miasto wymienione w wykazie ulic stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2. lokalizacja i przebieg ulic wymienionych w § 1 oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy: Ewa Radomska

Załącznik nr 1 do uchwały nr 168/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. WYKAZ ulic w miejscowości Nowe Miasto

Nazwa ulicy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Biwakowa Błonie Browarna Brzozowa Cicha Długa Grunwaldzka Henryka Sienkiewicza Kościelna

10. Królewska 11. Kwiatowa 12. Leśna 13. Lipowa 14. Ludowa 15. Młodzieżowa

16. Ogrodowa 17. Piaskowa 18. Piastów 19. Polna 20. Poprzeczna 21. Północna 22. Przechodnia 23. Przejazd 24. Przyleśna 25. Słoneczna 26. Sosnowa 27. Spacerowa 28. Targowa 29. Tartaczna 30. Tylna 31. Waryńskiego 32. Wiatraczna 33. Wiejska 34. Władysława Stanisława Reymonta 35. Wolności 36. Wspólna 37. Zacisze 38. Zakroczymska 39. Zamkowa 40. Zarynie 41. Zawodzie 42. Zielony Rynek 43. 40 ? lecia PRL 44. Świerkowa 45. Książęca Przewodniczący Rady Gminy: Ewa Radomska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2352

  uchwała nr 167/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Miasto

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2351

  uchwała nr 166/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto na lata 2010-2014.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2350

  uchwała nr 165/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Nowe Miasto.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2349

  uchwała nr XXXV/168/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Wiśniewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2348

  uchwała nr XXX/171/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu, gm. Sobolew.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.