Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2252

Tytuł:

uchwała nr XL/413/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-20
Organ wydający:Rada Gminy Trzebownisko
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 117 pozycja: 2252
Hasła:Stypendia sportowe
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.116.2190

  uchwała nr L/305/10 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.206.6207

  uchwała nr 161/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/34/10 Rady Miasta Chełm z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4103

  uchwała nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV- 36/2011 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu, określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Starosty Kraśnickiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Podatek dochodowy od stypendium sportowego

  Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

 • Opodatkowanie nagrody jubileuszowej

  Czy od nagród jubileuszowych, które pracownik otrzymuje co pięć lat, należy potrącać podatek dochodowy?

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Podatek od nagrody w konkursie

  Prowadzę działalność gospodarczą. Ogłosiłem konkurs na zwiększenie sprzedaży polis. Za 100 umów chcę wypłacić uczestnikom-laureatom 10.000 zł nagrody pieniężnej. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2251

  uchwała nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2250

  uchwała nr XL/408/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2249

  uchwała nr XL/407/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2248

  uchwała nr XL/406/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2247

  uchwała nr XL/405/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.