Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2255

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/214/10 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2010-11-20
Organ wydający:Rada Gminy w Tyrawie Woloskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 117 pozycja: 2255
Hasła:Podatki - wzory deklaracji podatkowych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2256

  uchwała nr XXXIX/215/10 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2257

  uchwała nr XXXIX/216/10 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.86.1604

  uchwała nr XXXII/180/2010 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3599

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.182

  uchwała nr XXXIV/241/2010 Rady Gminy Dydnia z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2254

  uchwała nr XXIX/213/10 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28 października 2010r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2253

  uchwała nr XL/419/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXXII/337/06 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2252

  uchwała nr XL/413/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2251

  uchwała nr XL/412/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.2250

  uchwała nr XL/408/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.