Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2252

Tytuł:

uchwała Nr XXXVI/335/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2010-11-26
Organ wydający:Rady Miejskiej w Chociwlu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 119 pozycja: 2252
Hasła:opłata prolongacyjna

UCHWAŁA NR XXXVI/335/10 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się co następuje: § 1. Wprowadza się na terenie Gminy Chociwel opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych w wysokości 50 % stawki odsetek za zwłokę. § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/257/98 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej inż. Krzysztof Zych

Id: UZIJT-IBKBZ-PQLKR-LUHRE-AOMRO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. 2012.678

  uchwała nr XII /64/ 2011 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 26 października 2011r. ustalenia opłaty prolongacyjnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.210.6817

  uchwała nr XLIII/227/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 września 2010r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.204.5855

  uchwała nr 461/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 242/10 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2251

  uchwała Nr XLV/390/10 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2250

  uchwała Nr XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2249

  uchwała Nr XLIX/393/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2248

  uchwała Nr XLIX/392/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2247

  uchwała Nr XLIX/391/10 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.